Lübnan - Beyrut (Lebanon - Beyrouth) A. Scavo fotoğrafçı soğuk damgalı, Benito Mussolini dönemi İtalyan din adamları mahiyetinde erkek öğrenci okulu (Ortada İtalyan bayrağı gözükmektedir.), 29x23 cm