Lübnan - Beyrut (Lebanon - Beyrouth) A. Scavo & Fils fotoğrafçı soğuk damgalı, iç odada tıbbi aletler ve Benito Mussolini' nin askeri kıyafetli ve madalyalı resmi bulunan bina, 32x29,5 cm