Lübnan - Beyrut (Lebanon - Beyrouth) A. Scavo & Fils fotoğrafçı soğuk damgalı, Benito Mussolini dönemi İtalyan din adamları mahiyetinde apoletli erkek öğrenci okulu ve dev boy İtalyan kraliyet bayrağı, 29,5x23,5 cm