Invitation

19 Aralık 1902 Mısır (Egypt) Le Comite D'organisation du Premier Congres Egyptien de Medecine a l'honneur d' inviter M. le Docteur Vauthey et madame a la Fete de Nuit, qui sera donnee aux Pyramides, a io du soir 19 Decembre 1902 / Birinci Mısır Tıp Kongresi Düzenleme Kurulu, 19 Aralık 1902 akşamı, Piramitlere nazır verilecek olan müzikli gece davetine Dr. Vauthey ve eşini davet etmekten onur duymaktadır, yazılı davetiye ve program listesi, çok nadir, 13x11 cm