1915 Miralay Cemil Bey'in kızı Servet Hanım' a eşi 5. Ordu Kumandanı tarafından gönderilmiş, Sahra postası 6 damgalı ve 5. Ordu Kumandan yaverliği mühürlü, 20p antiye zarf