1930 T.TA.C. Piyango Müdürlüğü İstanbul antetli ve Türk Tayyare Cemiyeti umumi merkezi reisliğine gönderilmiş yazışma