Armenian History

Hagop Achirian, Stamboul'' antetli, Ermenice ve Fransızca yazılı zarf