Armenian History

College St.Gregoire L'Illuminateur Pera, 1 Rue Yechil antetli (Ermeni Katolik Surp Krikor Lusavoriç okulu) Osmanlıca, Ermenice yazılı, K.Papoudjian'a gönderilmiş, pullu postadan geçmiş zarf