1901 Osmanlı dönemi Kırkağaç kazasında Muhsin oğlu Yakup Bey adına verilen pençe mühürlü redif tezkeresi, 35x19 cm