1923 Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından, Mülazım Evvel Hidayet İhsan Bey 'e verilmiş fotoğraflı askeri hüviyet varakası