Military - War

1912-13 Balkan Savaşı, 6 adet çikolata kartı - Türk, Romen, Bulgar, Yunan ve Sırp askerler