Military - War

1912-13 Balkan Savaşı, Sultan Mehmed Reşad, Podgoritza'da Türk esirler (Turkish Prisoners) Çikolata kartı 10x7 cm