Military - War

1912-13 Balkan Savaşı, Edirne kuşatması, Şükrü Paşa ve savaş sahnesi, Ed. MJC