Military - War

1912-13 Balkan Savaşı, Edirne Kuşatmasında Bulgar askerler, nadir kartpostal