Military - War

1912-13 Balkan Savaşı, Edirne'de Bulgar askerler topun önünde