Military - War

Balkan Darul Harbi, Osmanlıca yazılı nadir Edirne, Batı trakya, Ege bölgesi ve Yunanistan kartpostalı