Military - War

1909 ve 1910 yıllarında Osmanlı Genelkurmayı ve Alman danışmanların arasında bulunan Feldmareşal Von Der Goltz Paşa, Balkan Savaşı öncesi Edirne'nin etrafındaki tabyaların durumunu inceler ve bir rapor hazırlar.Bu doküman bu raporun müsveddesidir; tabyaların tamiri için ne kadar para gerektiği, nelere ihtiyaç olduğu gibi bilgiler yazmaktadır.Sol tarafta Mübeyyizin imzası, mukabelecinin imzası ve mukabele tarihi, ortada; Erkan-ı harbiye Umumiye Dairesi antetli, sağ tarafta ise; evrak odasının numarası, müseviddinin imzası, kale odasının numarası bulunmaktadır.30x21 cm 4 sayfa