Military - War

1913 tarihli Tasvir-i Efkar, kapakta; 4 günden beri Amerikan riyaset hükümetini bilfiil ihraz eden Mösyö Vilson ile zevcesi Madame Vilson, iç sayfada ise; Yanya'yı uzun müddet müdafaaya muvaffak olan bahadır ve fakat bedbaht iki kardeş; Esad Paşa ve Vehip bey" 6 sayfa büyük boy (60x45 cm) gazete, haliyle