Military - War

1913 tarihli Tasvir-i Efkar, kapaktaki haritanın üzerinde "Edirne sahasının yeni bir haritası" altında ise "Edirne şehri ile başlıca istihkamları ve civardaki mevaki' ve Kuranın heyet-i umumiyesini gösterir harita (1912-13 Bulgar kuşatması sırasında Edirne ve civarındaki Bulgar askeri istihkamları)" yazmaktadır.60x45 cm büyük boy 4 sayfa gazete (pages) haliyle