Military - War

1913 tarihli Tasvir-i Efkar, solda Yanya'nın kahraman müdafiilerinden Mirliva Zeki Paşave Erkan-ı Harbiye binbaşı Şefik bey / Yanyayı aylardan beri yunanlılara karşı ve bilhassa hükümeti sabıkaya rağmen müdafaa ve muhafazada Osmanlılığın şan-ı kadimine layık surette irazı celalet ve hamaset eden bahadır kumandanlardan Mirliva (Tuğgeneral) Zeki Paşa, Erkan-ı Harbiye binbaşını Şefik bey, 60x45 cm büyük boy 4 sayfa gazete