Military - War

1913 tarihli Tasvir-i Efkar,İşkodra Müdafi-i Namdarı Hasan Rıza Paşa, Parvanbul Asakir-i Osmaniye tarafından istirdad olunduğu gibi hezimet neticesinde Karadağlılar artık harp edemeyecek bir hale gelmişlerdir ve sağ üstte Ahmed Rasim bey biraderimizin meydan-ı habden gönderdikleri mektubların üçüncüsünde Büyükçekmece gölü civarındaki ...... karyesin'nin garbında yüksek ve sivri bir tepenin esna-yı muharebede ihraz yazılı harita kapaklı, 4 sayfa (pages) büyük boy (60x45 cm) gazete, haliyle