Military - War

1926 tarihli, Balkan Harbinde Edirne Muhasarasına ait Harp Ceridesi, Mecmua-i Askeri Tarih Kısmı, 90 sayfa (pages) ve 8 Planş (eksiksizdir)