Military - War

1331 (1915) tarihli, Balkan Harbinde Garp Ordusu, Bahri Selanikli, Yeni Turan Basımevi, 32 sayfa (pages) Balkanların kaybedilişi ve ordudaki yanlış uygulamalar hakkında, 18x13 cm