Military - War

1329 (1913) tarihli, "TÜRKİYE UYAN" Kitaphane-i İntibah / Tüccarzade İbrahim Hilmi, Balkan savaşlarındaki Bulgar mezalimini görsellerle anlatan 248 sayfa Osmanlıca kitap (Kitabın içi ve cildi haliyledir - Please look at condition)