Military - War

23 Şubat 1913 tarihli, Le Petit journal, arka kapağı (back cover) La Reprise du bombardment d'Andrinople görselli (Edirne'nin bombalanması) 8 sayfa dergi