Military - War

19 Ocak 1913 tarihli, Edirne (Andrinople) zaferinden sonra Bulgar Kralı 1.Ferdinand'ın Selanik (Salonique) Kavala (Cavalla) ve Trakya'ya yaptığı ziyaret kapaklı, 18 sayfa dergi