NAVY

1912 Osmanlı dönemi Musavver Tarih-i Harb, Balkan Harbi' nin tarihi, siyasi ve askeri konularını anlatan (İçi Sultan Reşat görselli) mecmua, 16 sayfa (pages)