NAVY

1951 (Turkish Maritimes Lines) Denizyolları Uluslararası tanıtım broşürü; içinde Beyrut - Marsilya, İstanbul - Marsilya ve İstanbul - İskenderiye hattının çizelgeleri ve İskenderun gemisinin içinden görseller bulunmaktadır, 8 sayfa (pages) (İstanbul, Ankara, Marsilya, Piree, Alexandrie, İskenderun (Alexandrette) Beyrut (Lebanon - Beirut)