1902 Servet-i Fünun mecmuası Osmanlı Bankası ve tütün reji binası görsel kapaklı, 16 sayfa (pages)