Kurdish

Adana, Osmaniye’deki Kürt liderleri (Editör: G. Mizrahi)