Ottoman Dynasty

V.Murad'ın kızı Fatma Sultan'ın oğlu Sultanzade Mehmet Ali Bey'in sünneti, fotoğraf 28x19 cm (Son of Fatma Sultan)

Arka tarafında Osmanlıca yazılı olarak; "Beyzade Mehmet Ali Bey'in tarihi tevellüdü 6 Saban 1326"