SOLD

Signed by Artin Kemal

Artin Kemal'in 1913 tarihli, annesine yazdığı ıslak imzalı mektup, 23x15 cm /

Ali Kemal (1867 - 6 Kasım 1922), Türk yazar, gazeteci ve siyaset adamı. İkinci Meşrutiyet ve Mütareke döneminde İttihat ve Terakki karşıtı görüşleriyle tanınmıştır.Ünlü diplomat Zeki Kuneralp'in babası, şuan İngiltere başbakanı olan Boris Johnson'un da büyük dedesidir. (Ali Kemal is the great-grandfather of British Prime Minister Boris Johnson and his siblings.)

Mektubun içeriği: ........ perverim annem hazretleri,
Lütufnamenizi melfufu ile beraber aldım. Teşekkür ederim. ...........inşallah karinen İstanbul’a varacağım. Hamiyetinize, insaniyetinize itimadım berkemaldir. ...... diyebilirsek sizin gibi ........... kişimiz daha olsa bu talihsiz vatan elbette kurtulur.
Evet, hepimiz az çok günahkârız. Bu hakikati teslim etmeliyiz. Böyle olduğu için de maziye bir sünger çekerek istikbali düşünmeliyiz. Artık o .... nifaklarımıza bir hâtim çekmeliyiz. Bu fikirlerimi şifahen arz ederim.
30 Nisan 1913 Çarşamba
Ali Kemal

Starting Bid: 750 TL