Education History

1333, Devlet-i Aliye-i Osmaniye, Üsküdar Harmanlık İnas Mektebi İbtidaiyesi, Vedia Hanım'a verilmiş tasdikname, 41x38 cm