Education History

1930 ve 1931 tarihli, 2 adet Millet Mektebi Şahadetname ve Mezuniyet vesikası