Education History

1890 (1306) Mekteb-i Sultani'den Şükrü Efendiye Verilmiş Mükafat Varakası, Osmanlıca, 27x19 cm