Ottoman Aviation

Bolu Mebusu ve Türk Tayyare Cemiyeti reisi Cevad Abbas (Gürer) imzalı doküman