Ottoman Aviation

Türk Tayyare Cemiyeti, 1928 Osmanlıca Piyango çekiliş Listesi, 40x28 cm