Ottoman Aviation

Türk Tayyare Cemiyeti, Osmanlıca makbuz