Kadri Cemaliye Kırtesiye mağazası yazılı, içi tamamen Osmanlıca not tutulmuş ders defteri, 29 sayfa (17'si doludur) 20x13 cm