Greek History

Taş baskı (Litho) 28x19 cm ölçüsünde (Frame - Çerçeve 39x30 cm) Peninsule des Balkans, Türk ve Rum askerlerinin bulunduğu, İstanbul, Edirne (Andrinople) Selanik (Salonique) Belgrad, Albanie (Arnavutluk) İzmir'i (Smyrne) gösteren gravür - harita