Armenian History

1905 İstanbul Katolik Ermenleri Patrikliği antetli, arkası Osmanlıca yazılı ve postadan geçerek Kadıköy'e gönderilmiş kart, 13x10 cm