Armenian Music

1936 Bebo Filminin şarkı notaları, Ermenice, Türkçe 4 sayfa (pages) 30x23 cm