Signed by Armenian Ohannes Pacha

Ermeni kökenli Osmanlı paşası, Sakızlı Ohannes Paşa imzalı, Ermenice ve Osmanlıca mühürlü mektup, 32x21 cm.

"Efendim, sultanım… Mektupta Ohannes Paşa 1911 yılında, kendisine külli miktarda akçe gönderilmesini istiyor, zor durumda olduğunu beyan ediyor ve cumartesi gününe kadar paranın elinde olmasını istiyor.Belgede siz beni yakında tanırsınız, samimiyetimi bilirsiniz diyor.''Cumartesi kadar külli akçe gönderirseniz, öteden beri efendimin hizmetindeyim. beni hulus eyle efendim... siz sağolasınız efendim... aman fendim cumartesi günü... ''Hacı Adhem Efendiye beşyüzü eda ettim''... Devletlü, inayetlü,mürüvetlü velinimetim efendim sultanım... Mustafa Ağa Hazretlerine ariza..."