1917 tarihli, "Nederlandsche Orient Handelmaatschappy Constantinople" kaşeli, Almanca yazılı antiye