Share Certificate

Türkiye Milli İthalat ve İhracat Türk A.Ş hisse senedi, 1 Lira.

Türkiye Milli İthalat ve İhracat Anonim Şirketi, ilk Türk halk şirket denemesi olan şirkettir. Kuruluş hazırlıkları Ankara'da 25 Temmuz 1922'de başlanmıştır. şirketin hazırlık toplantıları iktisat bakanı Mahmut Esat Bozkurt başkanlığında yürütülmüştür. 19 Eylül 1922 gün ve 1847 sayılı kararla, 54 milletvekili, 37 tüccar ve bazı subay ve üst düzey bürokratlar tarafından bir milyon lira sermaye ile kurulmuştur. Kurucuları arasında Kılıç Ali, Şükrü Kaya ve Tunalı Hilmi gibi isimler de bulunmaktadır.