Share Certificate

1915 Anadolu Milli Mahsulat Osmanlı Anonim Şirketi hisse senedi.

Şirket; 15 Ağustos 1915 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. I. Dünya Savaşı sırasında İstanbul'da gıda ve diğer ihtiyaç maddelerinin sıkıntısı çekilmeye başlandı. Bu sıkıntıyı gidermek amacıyla Anadolu'dan mal getirmek üzere pek çok şirket kuruldu. Bu şirketin amacı da gıda ve diğer ihtiyaç maddelerinin ticaretini yapmaktır.