Music

Osmanlıca, Kayseri Türk Ocağı, Musiki Yurdu, Birinci Konser, 8 Kanunuevvel 1927, el ilanı, 31x23 cm.