NAVY

1873 tarihli Rusça ve Fransızca yazılı, Kerçe Limanı'ndan İstanbul'a giden gemi için verilmiş sağlık belgesi 50x50 cm.

Maritime Patente de Sante Russia Document for R.O.P.i.T. Ship from Port Kertche 1873 for Ship St. Andreas from Port Mount Athos to Constantinople.