Ara Güler

1967 Galata Mevlevihanesi, Dervişler, 90x60 cm (Fotoğrafın boyutudur)

Ara Güler ıslak imzalı ve Ara Güler'den Özel Serfikalıdır.(Certificate of Authenticity)

Archival Pigment Print, Hahnemühle Photo Rag Ultrasmooth, Year of Print 2014, Print by Cevizli Professional Fine Art Photography.