Armenian History

Üzeri Ermenice Kevork oğlu (Son of Kevork) yazılı 1177 tarihli (1762-63) bakır kepçe, 41 cm